Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Aangesloten bij:Website door:

Nieuwe kernploeg manager

CW&SNadat Fred van Breemen vorig jaar te kennen had gegeven te willen stoppen met het functie Manager Kernploeg hebben we als we Paul Schepers bereid gevonden om deze functie van Fred over te nemen. Paul is Lid van de Twentsche Zweefvlieg club en is in het verleden voorzitter van de VZH geweest. We denken met Paul een goede opvolger van Fred te hebben gevonden.