Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Aangesloten bij:Website door:

Jaarverslag commissie wedstrijd en selectie (cw&s) 2005

CW&SGedurende heel 2005 was de samenstelling van de CW&S als volgt:
Martin Smit (Voorzitter): KP- reglement, coördinatie, beleid, KNVvL sportberaad en NOC*NSF zaken .
Peter Batenburg (Secretaris): Extern aanspreekpunt en software.
Theo van ’t Rood (Lid): Topsportbeleidplan, keerpunten, calamiteitenplan.
Erik Busser (Lid): Interne secretariaatsfunctie.
Robin van Maarschalkerweerd (Lid): NK- reglement en organisatie NK, IGC- Delegate en software

Verder zijn permanent op de CW&S vergadering uitgenodigd:
Paul Scheepers Kernploegmanager.
Patrick Hoeve Junioren manager.
Ben Hiemstra Lid ABZ .
Francois Jeremiasse Kernploegvertegenwoordiger.

De commissie is dit jaar 5 maal bij elkaar gekomen en er is er via e-mail veelvuldig gecommuniceerd. Daarnaast is er samengewerkt in de werkgroepen "NK reglement" “TSBP” en "KP selectie" gevormd door CW&S-, KP- leden en andere experts. Deze werkgroepen adviseren de CW&S in specifieke onderwerpen rond reglementen en het Topsport beleidsplan.
De belangrijkste behandelde onderwerpen zijn:
Vaststellen NK- reglement 2006.
Samenstellen Nationale ladder 2005/2006.
Selectie KP 2006.
Selectie deelnemers WK 2006 in Eskilstuna
KP- selectie procedure
Begrotingen voor de internationale FAI evenementen
Beleid rond locaties van Nederlandse Kampioenschappen. Op dit gebied is een belangrijk besluit genomen, mede op basis van reacties uit het wedstrijdveldenoverleg.
Advies aan ABZ rond de besteding van Sportlicentie- en NOC*NSF breedtesport gelden.
NOC*NSF contacten via het KNVvL HB onderhouden, subsidie aanvragen.
Initieeren van traject naar een calamiteiten en opvangplan voor wedstrijdleiders. Vanwege het bredere belang heeft de CIV bij de totstandkoming een belangrijke rol.

Dit jaar is de NK voor alle klassen behalve de clubklasse in Issoudun gehouden . Een groot aantal deelnemers en redelijk vliegweer maakte het NK wederom tot een succes. Door een gering aantal deelnemers in de 15m-klasse werden de Standaard- en de 15m klassen gecombineerd. Een bijzonderheid was de open klasse: door voldoende “langoren” dit jaar eindelijk een Nederlands kampioen Open klasse.

De NK uitslag:
Standaard/15m klasse: 1.Baer Selen , 2. Steven Raimond, 3. Sjaak Selen.
18m klasse: 1. Sikko Vermeer, 2. Rien Bastiaanse, 3. Alfred Alfers.
Openklasse: 1. Ronald Termaat 2. Henri Romeijn, 3. Peter Batenburg.

De NK clubklasse werd dit jaar in juli op Terlet gehouden, georganiseerd door de Gelderse.
1. Bart Berendsen, 2. Bart Renkens, 3. Jelmer Wassenaar.

De kernploegen hebben een druk jaar gehad, met de voor-WK in Zweden, een mooie EK in Finland (Steven Raimond Europees kampioen in de 15m klasse, en een 1000km opdracht in de open klasse). Een junioren WK in Husbands Bosworth (fraaie 4e plaats voor Leeuwe Runhaar in de Clubklasse). En een EK in Nitra. De resultaten op de EK in Nitra vielen tegen, met een 19e plek voor Mark Leeuwenburgh als beste Nederlandse eindklassering

Voor het seizoen 2006 zijn de volgende vliegers voor de kernploeg geselecteerd:
Ronald Termaat
Steven Raimond
Hadriaan van Nes
Jeroen Verkuijl
Jelmer Wassenaar
Bart Berendsen
David Muller
Peter Batenburg
Robbie Seton
Mark Leeuwenburgh
Bart Renkens
Francois Jeremiasse

Rien Bastiaanse en Henri Romeijn maken komend seizoen geen gebruik van de mogelijkheid in de kernploeg plaats te nemen.

De Junioren-selectie voor 2006 bestaat uit:
Alfred Alfers
Bart van Stratum
Christine Martens
Jeroen Korving
Joerie de Ronde
Martijn Alders
René de Dreu
Rens van Broekhuijsen
Sarah van den Boom
Tjalling Thoe Schwartzenberg


Namens de CW&S,

Martin Smit
VZ