Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Aangesloten bij:Website door:

Wildcards NK

NK's
Zoals bekend kunnen er bij de CWS wildcards worden aangevraagd voor deelname aan de NK. Het blijkt niet altijd even duidelijk te zijn waarop deze aanvragen worden beoordeeld, daarom onderstaande uitleg:

Vliegers die niet aan de kwalificatie eisen voldoen zoals gesteld in het TSBP, maar menen door ervaring een aantoonbaar gelijkwaardig niveau te bezitten kunnen aan de CWS een verzoek doen om in aanmerking te komen voor een wildcard. De aanvraag moet vergezeld gaan van een overzicht van de evenementen waaraan is deelgenomen en aan de hand waarvan de CWS de aanvraag kan beoordelen.