Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Aangesloten bij:Website door:

IGC Proposal verklaring

CW&SOp 3 en 4 maart 2017 vindt in Boedapest de volgende vergadering plaats van de FAI International Gliding Commission (IGC). Op de agenda staat onder andere een voorstel namens Nederland voor een regelwijziging binnen de clubklasse (year-1 proposal 8.2.10). Deze wijziging zou het mogelijk moeten maken om in de clubklasse beperkt waterballast mee te voeren waardoor iedereen met een gelijke maximale vleugelbelasting kan vliegen.

Het nu geagendeerde voorstel zal vooralsnog weer ingetrokken worden.

De gebruikelijke gang van zaken is dat voorstellen die namens Nederland aan de IGC worden gedaan, worden besproken en goedgekeurd door de Commissie Wedstrijd en Selectie. Dit is met het onderhavige voorstel helaas niet gebeurd. Om een inhoudelijke beoordeling mogelijk te maken wordt het voorstel daarom voor de komende IGC vergadering terug getrokken.

Op sociale media is beroering ontstaan over het voorstel. Het voorstel zal binnen de Commissie Wedstrijd en Selectie besproken worden. Ook zal er afstemming plaatsvinden met de achterban.
Vooruitlopend op de discussie alvast enige informatie over het ontstaan en de achterliggende gedachten van het voorstel.

Binnen IGC gaan stemmen op om de clubklasse af te schaffen. Men wil niet tot in lengte van dagen EKs en WKs blijven vliegen met steeds ouder wordende vliegtuigen. Door de huidige regelgeving is het erg onaantrekkelijk om met vliegtuigen van een nieuwere generatie, zoals LS4, mee te doen in de clubklasse. Die ontwikkeling staat daardoor stil, er is geen stimulans om met veiligere en gemakkelijker te vliegen vliegtuigen in de clubklasse te gaan vliegen, met de roep om eventueel afschaffen tot gevolg. Mede ingegeven door het feit dat men vindt dat er in teveel klassen Wereld kampioenschappen worden gehouden.
De Nederlandse IGC delegate heeft dit aan de Commissie Wedstrijd en Selectie voorgelegd. Daarbij is besproken dat het goed zou zijn om na te denken over ideen hoe de clubklasse behouden kan blijven.
Met dat signaal is de delegate in gesprek gegaan met onder andere kernploegleden en de stichting die de beide Cirrussen Ag en Au beheert. Uit deze gesprekken is het voorstel zoals dat nu bij IGC ligt voortgekomen. Onder druk van de deadline voor de komende IGC vergadering heeft de delegate het voorstel met alle goede bedoelingen ingediend zonder het nog terug te koppelen met de Commissie Wedstrijd en Selectie voor een inhoudelijke beoordeling. Dat gaat nu dus rechtgezet worden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen

Logt u a.u.b. in om een reactie te plaatsen.

Waardering

Waardering is alleen beschikbaar voor leden.

Logt u a.u.b. in om te stemmen.

Er zijn nog geen waarderingen gegeven.