Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Aangesloten bij:Website door:

IGC Proposal verklaring

CW&SOp 3 en 4 maart 2017 vindt in Boedapest de volgende vergadering plaats van de FAI International Gliding Commission (IGC). Op de agenda staat onder andere een voorstel namens Nederland voor een regelwijziging binnen de clubklasse (year-1 proposal 8.2.10). Deze wijziging zou het mogelijk moeten maken om in de clubklasse beperkt waterballast mee te voeren waardoor iedereen met een gelijke maximale vleugelbelasting kan vliegen.

Het nu geagendeerde voorstel zal vooralsnog weer ingetrokken worden.

De gebruikelijke gang van zaken is dat voorstellen die namens Nederland aan de IGC worden gedaan, worden besproken en goedgekeurd door de Commissie Wedstrijd en Selectie. Dit is met het onderhavige voorstel helaas niet gebeurd. Om een inhoudelijke beoordeling mogelijk te maken wordt het voorstel daarom voor de komende IGC vergadering terug getrokken.

Op sociale media is beroering ontstaan over het voorstel. Het voorstel zal binnen de Commissie Wedstrijd en Selectie besproken worden. Ook zal er afstemming plaatsvinden met de achterban.
Vooruitlopend op de discussie alvast enige informatie over het ontstaan en de achterliggende gedachten van het voorstel.

Binnen IGC gaan stemmen op om de clubklasse af te schaffen. Men wil niet tot in lengte van dagen EKs en WKs blijven vliegen met steeds ouder wordende vliegtuigen. Door de huidige regelgeving is het erg onaantrekkelijk om met vliegtuigen van een nieuwere generatie, zoals LS4, mee te doen in de clubklasse. Die ontwikkeling staat daardoor stil, er is geen stimulans om met veiligere en gemakkelijker te vliegen vliegtuigen in de clubklasse te gaan vliegen, met de roep om eventueel afschaffen tot gevolg. Mede ingegeven door het feit dat men vindt dat er in teveel klassen Wereld kampioenschappen worden gehouden.
De Nederlandse IGC delegate heeft dit aan de Commissie Wedstrijd en Selectie voorgelegd. Daarbij is besproken dat het goed zou zijn om na te denken over ideen hoe de clubklasse behouden kan blijven.
Met dat signaal is de delegate in gesprek gegaan met onder andere kernploegleden en de stichting die de beide Cirrussen Ag en Au beheert. Uit deze gesprekken is het voorstel zoals dat nu bij IGC ligt voortgekomen. Onder druk van de deadline voor de komende IGC vergadering heeft de delegate het voorstel met alle goede bedoelingen ingediend zonder het nog terug te koppelen met de Commissie Wedstrijd en Selectie voor een inhoudelijke beoordeling. Dat gaat nu dus rechtgezet worden.

Selecties 2017

Kernploeg / SelectiesKernploeg selectie 2017:

1. Maurits Dortu
2. Jeroen Verkuijl
3. Sjaak Selen
4. Marco Vermeer
5. Peter Millenaar
6. Frank Hiemstra
7. Robbie Seton
8. Tim Kuijpers
9. Mark Wering
10. Ronald Termaat
11. Jeroen Oostendorp
12. Sikko Vermeer


Junioren selectie 2017:

Robin Smit
Nick Hanenburg
Sjoerd van Empelen
Thijs Bastiaanse
Rick Boerma
Jelmer Vis
Sjors van Loon
Lars Groot
Matthijs Huls


Vrouwen selectie 2017:

Annemiek Koers
Doortje Grunder
Lilian de Bruijn
Irene van der Zwan
Aspirant:
Sophie van Middelaar
Lizzy van Zomeren
Marissa Prins

Nationale Kampioenschappen 2017: woensdag 24 mei t/m vrijdag 2 juni

Nadat in 2016 de Open Benelux Gliding Championships (OBGC) op Terlet hebben plaatsgevonden is het evenement en het samenwerkingsverband gevalueerd. Resultaat van de evaluatie is dat aan de samenwerking geen vervolg wordt gegeven.

Het Nederlands Kampioenschap zal dan ook van woensdag 24 mei t/m vrijdag 2 juni 2017 worden gehouden op Terlet, georganiseerd door de Gelderse Zweefvlieg Club.


Vaststelling Nationale Ladder 2016

CW&SJaarlijks wordt na afloop van het wedstrijdseizoen de Nationale Ladder vastgesteld. Vanaf nu is deze te vinden op www.zweefvliegwedstrijden.nl Op deze ranglijst kunnen alle piloten die deelnemen aan wedstrijden zien hoe ze gepresteerd hebben ten opzichte van elkaar. Met de Nationale Ladder als basis wordt de kernploeg voor het daaropvolgende seizoen vastgesteld.

Kwaliteit boven kwantiteit - CW&S heeft bij het opstellen van de Nationale Ladder eens kritisch naar de procedure gekeken. Een van de effecten die in de oude procedure zat is dat het aantal gevlogen wedstrijden dominant kan zijn aan de kwaliteit van de ladder. Daarop hebben we gemeend om dit aan te moeten passen bij het opstellen van de Nationale Ladder 2016. Naar onze mening gaat het om kwaliteit en niet om kwantiteit. Goede vliegers die om wat voor reden dan ook minder wedstrijden kunnen vliegen maken hiermee meer kans op een goede plek op de Nationale Ladder.

Kort gezegd komt de aanpassing van de procedure erop neer dat in plaats van naar de beste drie naar de beste twee wedstrijden (waarvan minimaal n NK) in de laatste twee jaar gekeken wordt. Op basis van de gevlogen wordt een gemiddelde bepaald van de beste NK resultaat (A-score) en andere grote wedstrijd (B-score). Dit gemiddelde bepaald de plek op de ladder. Zie HIER voor de details.

De uiteindelijke kernploegen worden samengesteld op basis van de Nationale Ladder en daarvoor geldende procedure in het Top Sport Beleidsplan bijlage F. Hierdoor kan de uiteindelijke volgorde in de kernploegen afwijken van de Nationale Ladder.

Update 16-09-2016: Helaas zat er een storende fout in de berekening van de ladder. Tegen eerdere afspraken in zijn de resultaten van de Belgische deelnemers aan de OBGC16 meegenomen. De berekening van de ladder is nu aangepast en definitief.

Selecties 2016

Kernploeg / Selecties

Kernploeg 2016:

1. Maurits Dortu

2. Sjaak Selen

3. Robbie Seton

4. Steven Raimond

5. Jeroen Verkuyl

6. Mark Wering

7. Frank Hiemstra

8. Ronald Termaat

9. Alfred Alfers

10. Steven Huiskes

11. Hans Biesters

12. Nick Hanenburg

Junioren selectie 2016:

1. Nick Hanenburg

2. Robin Smit

3. Rick Boerma

4. Sjoerd van Empelen

5. Annemiek Koers

6. Ronald Deerenberg

7. Lars Berendes

Jelmer Vis (aspirant)

Thijs Bastiaanse (aspirant)

Juniorenmanager: Alexander Venema

Vrouwen selectie 2016:

Doortje Grunder

Lilian de Bruijn

Annemiek Koers

Sophie van Middelaar (aspirant)