Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Aangesloten bij:Website door:

Nationale ladder 2018

Kernploeg / SelectiesDe nationale ladder van 2018 is vanaf nu weer beschikbaar.
Ga daarvoor naar www.zweefvliegwedstrijden.nl voor meer informatie.
Op de website is een contactformulier aanwezig voor vragen, opmerkingen of onduidelijkheden.

Nationale ladder 2017

Kernploeg / SelectiesDe nationale ladder van 2017 is vanaf nu beschikbaar.
Ga daarvoor naar www.zweefvliegwedstrijden.nl voor meer informatie.
Op de website is een contactformulier aanwezig voor vragen, opmerkingen of onduidelijkheden.


Vacature Coördinator Topsport

CW&SProfielschets Coördinator Topsport

Als Coördinator Topsport ben je portefeuillehouder van de commissie Topsport. Deze commissie gaat over alle zaken rondom de verschillende kernploegen. Deze commissie kent verschillende aandachtsgebieden: De senioren kernploeg, de junioren selectie, de vrouwen kernploeg en de IGC (International Gliding Committee).

Je bent lid van de Commissie Wedstrijd en Selectie en je praat en besluit mee over het beleid met betrekking tot het Nederlandse wedstrijdzweefvliegen. Als commissielid heb je bovendien stemrecht in de selectieprocedure voor het samenstellen van de kernploeg. De commissie vergadert vier tot zes keer per jaar, meestal op Terlet of Papendal. Het werk als commissielid gebeurt op basis van vrijwilligheid. Reiskosten worden vergoed volgens de vrijwilligersregeling van de KNVvL.

Taken:
Deze taken worden verdeeld onder de algemeen coach, de vliegtechnisch coach en de coördinator Topsport.
 • Opzetten winterprogramma in samenspraak met kernploeg:
  • Inventariseren onderwerpen
  • Verdelen van taken (presentaties, research)
 • Organiseren kernploegdagen in de winter:
  • Afstemmen data;
  • Vastleggen locaties;
  • Uitnodigen sprekers;
 • Facilitaire en organisatorische ondersteuning van teams die naar EK’s en WK’s uitgezonden worden, onder andere:
  • Organiseren teammeetings
  • Zoeken teamcaptains
  • Regelen inschrijving
  • Bij overzeese wedstrijden regelen van onderkomen en overtochten
  • Beheer van kernploeg materiaal
Dit takenpakket wordt in overleg met de algemeen coach/vliegtechnisch coach onderling verdeeld.

Competenties:
 • Affiniteit met wedstrijdvliegen
 • Communicatief vaardig
 • Organisatorische kwaliteiten

 

Is dit iets voor jou of wil je méér over de functie weten, stuur dan je mail naar cws.secr@gmail.com.

 

IGC Proposal verklaring

CW&SOp 3 en 4 maart 2017 vindt in Boedapest de volgende vergadering plaats van de FAI International Gliding Commission (IGC). Op de agenda staat onder andere een voorstel namens Nederland voor een regelwijziging binnen de clubklasse (year-1 proposal 8.2.10). Deze wijziging zou het mogelijk moeten maken om in de clubklasse beperkt waterballast mee te voeren waardoor iedereen met een gelijke maximale vleugelbelasting kan vliegen.

Het nu geagendeerde voorstel zal vooralsnog weer ingetrokken worden.

De gebruikelijke gang van zaken is dat voorstellen die namens Nederland aan de IGC worden gedaan, worden besproken en goedgekeurd door de Commissie Wedstrijd en Selectie. Dit is met het onderhavige voorstel helaas niet gebeurd. Om een inhoudelijke beoordeling mogelijk te maken wordt het voorstel daarom voor de komende IGC vergadering terug getrokken.

Op sociale media is beroering ontstaan over het voorstel. Het voorstel zal binnen de Commissie Wedstrijd en Selectie besproken worden. Ook zal er afstemming plaatsvinden met de achterban.
Vooruitlopend op de discussie alvast enige informatie over het ontstaan en de achterliggende gedachten van het voorstel.

Binnen IGC gaan stemmen op om de clubklasse af te schaffen. Men wil niet tot in lengte van dagen EK’s en WK’s blijven vliegen met steeds ouder wordende vliegtuigen. Door de huidige regelgeving is het erg onaantrekkelijk om met vliegtuigen van een nieuwere generatie, zoals LS4, mee te doen in de clubklasse. Die ontwikkeling staat daardoor stil, er is geen stimulans om met veiligere en gemakkelijker te vliegen vliegtuigen in de clubklasse te gaan vliegen, met de roep om eventueel afschaffen tot gevolg. Mede ingegeven door het feit dat men vindt dat er in teveel klassen Wereld kampioenschappen worden gehouden.
De Nederlandse IGC delegate heeft dit aan de Commissie Wedstrijd en Selectie voorgelegd. Daarbij is besproken dat het goed zou zijn om na te denken over ideeën hoe de clubklasse behouden kan blijven.
Met dat signaal is de delegate in gesprek gegaan met onder andere kernploegleden en de stichting die de beide Cirrussen Ag en Au beheert. Uit deze gesprekken is het voorstel zoals dat nu bij IGC ligt voortgekomen. Onder druk van de deadline voor de komende IGC vergadering heeft de delegate het voorstel met alle goede bedoelingen ingediend zonder het nog terug te koppelen met de Commissie Wedstrijd en Selectie voor een inhoudelijke beoordeling. Dat gaat nu dus rechtgezet worden.

Selecties 2017

Kernploeg / SelectiesKernploeg selectie 2017:

1. Maurits Dortu
2. Jeroen Verkuijl
3. Sjaak Selen
4. Marco Vermeer
5. Peter Millenaar
6. Frank Hiemstra
7. Robbie Seton
8. Tim Kuijpers
9. Mark Wering
10. Ronald Termaat
11. Jeroen Oostendorp
12. Sikko Vermeer


Junioren selectie 2017:

Robin Smit
Nick Hanenburg
Sjoerd van Empelen
Thijs Bastiaanse
Rick Boerma
Jelmer Vis
Sjors van Loon
Lars Groot
Matthijs Huls


Vrouwen selectie 2017:

Annemiek Koers
Doortje Grunder
Lilian de Bruijn
Irene van der Zwan
Aspirant:
Sophie van Middelaar
Lizzy van Zomeren
Marissa Prins