Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Aangesloten bij:Website door:

Nationale Kampioenschappen 2017: woensdag 24 mei t/m vrijdag 2 juni

Nadat in 2016 de Open Benelux Gliding Championships (OBGC) op Terlet hebben plaatsgevonden is het evenement en het samenwerkingsverband  geëvalueerd. Resultaat van de evaluatie is dat aan de samenwerking geen vervolg wordt gegeven.

Het Nederlands Kampioenschap zal dan ook van woensdag 24 mei t/m vrijdag 2 juni 2017 worden gehouden op Terlet, georganiseerd door de Gelderse Zweefvlieg Club.


Vaststelling Nationale Ladder 2016

CW&SJaarlijks wordt na afloop van het wedstrijdseizoen de Nationale Ladder vastgesteld. Vanaf nu is deze te vinden op www.zweefvliegwedstrijden.nl Op deze ranglijst kunnen alle piloten die deelnemen aan wedstrijden zien hoe ze gepresteerd hebben ten opzichte van elkaar. Met de Nationale Ladder als basis wordt de kernploeg voor het daaropvolgende seizoen vastgesteld.

Kwaliteit boven kwantiteit - CW&S heeft bij het opstellen van de Nationale Ladder eens kritisch naar de procedure gekeken. Een van de effecten die in de oude procedure zat is dat het aantal gevlogen wedstrijden dominant kan zijn aan de kwaliteit van de ladder. Daarop hebben we gemeend om dit aan te moeten passen bij het opstellen van de Nationale Ladder 2016. Naar onze mening gaat het om kwaliteit en niet om kwantiteit. Goede vliegers die om wat voor reden dan ook minder wedstrijden kunnen vliegen maken hiermee meer kans op een goede plek op de Nationale Ladder.

Kort gezegd komt de aanpassing van de procedure erop neer dat in plaats van naar de beste drie naar de beste twee wedstrijden (waarvan minimaal één NK) in de laatste twee jaar gekeken wordt. Op basis van de gevlogen wordt een gemiddelde bepaald van de beste NK resultaat (A-score) en andere grote wedstrijd (B-score). Dit gemiddelde bepaald de plek op de ladder. Zie HIER voor de details.

De uiteindelijke kernploegen worden samengesteld op basis van de Nationale Ladder en daarvoor geldende procedure in het Top Sport Beleidsplan bijlage F. Hierdoor kan de uiteindelijke volgorde in de kernploegen afwijken van de Nationale Ladder.

Update 16-09-2016: Helaas zat er een storende fout in de berekening van de ladder. Tegen eerdere afspraken in zijn de resultaten van de Belgische deelnemers aan de OBGC’16 meegenomen. De berekening van de ladder is nu aangepast en definitief.

Selecties 2016

Kernploeg / Selecties

Kernploeg 2016:

 

1. Maurits Dortu

2. Sjaak Selen

3. Robbie Seton

4. Steven Raimond

5. Jeroen Verkuyl

6. Mark Wering

7. Frank Hiemstra

8. Ronald Termaat

9. Alfred Alfers

10. Steven Huiskes

11. Hans Biesters

12. Nick Hanenburg

 

 

Junioren selectie 2016:

 

1. Nick Hanenburg

2. Robin Smit

3. Rick Boerma

4. Sjoerd van Empelen

5. Annemiek Koers

6. Ronald Deerenberg

7. Lars Berendes

Jelmer Vis (aspirant)

Thijs Bastiaanse (aspirant)

 

Juniorenmanager: Alexander Venema

 

Vrouwen selectie 2016:

 

Doortje Grunder

Lilian de Bruijn

Annemiek Koers

Sophie van Middelaar (aspirant)NK2016 zweefvliegen: 18 t/m 27 mei @ Terlet

NK's

Update: Inschrijving is geopend - Ook in 2016 zullen de Nederlandse Kampioenschappen Zweefvliegen samen worden gehouden met de Belgische en Luxemburgse Kampioenschappen.

Open BeNeLux Kampioenschappen Zweefvliegen 2016 zullen worden georganiseerd op Terlet van 18 tot en met 27 mei 2016. Waarbij 17 mei als trainingsdag zal gaan gelden.


Klik HIER voor de genodigden lijst voor de NK van 2016.


Weblinks: Website - Inschrijven - Overzicht inschrijvingen -

Nationale Ladder 2015

Kernploeg / Selecties

De Nationale Ladder 2015 is nu beschikbaar (Let op, laatste update van 27-08-2015). Excuses voor publicatie van 25-08, we hebben een fout gemaakt in de berekening van de Open Benelux Kampioenschappen van 2015 door de Nederlandse kampioen niet op 100% te zetten. Na het uitfilteren van de niet-Nederlanders blijkt dat de rating van de wedstrijd behoorlijk bijgesteld diende te worden met de nodige verschuivingen in de nieuwe ladder tot gevolg.

Inmiddels zijn de volgende documenten zijn beschikbaar: