Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Aangesloten bij:Website door:

Nieuwe NK reglement 2006 gepubliceerd

NK'sDe nieuwe versie van het NK-reglement is toegevoegd aan het TSBP. Naast dit algemene reglement zal er per gehouden NK het reglement worden uitgebreid met lokale regels. Deze vallen onder ce verantwoording van de NK wedstrijdleider en zal op die site gepubliceerd worden.

Dit algemene reglement is ook toepasbaar (en dat is aan te bevelen) voor andere NL-wedstrijden.

Voor de volledige tekst zie T.S.B.P. (Bijlage G: Reglement NK2006)

Nieuwe versie van Top Sport Beleidsplan

CW&SEr is een nieuwe versie van het TSBP goedgekeurd

Korte samenvatting van de aangepaste regels:

 • Bonus voor EK/WK blijft 5%, verplichte Voor-EK/Voor-WK blijft ook 5% maar voor andere Voor-EK/Voor-WK geen bonus meer, bergwedstrijden 2%.

 • Malus voor Nederlandse wedstrijden gaat van 20% naar 5%.

 • Het vooraf afmelden van wedstrijden kan niet meer. Tot nu toe mocht je je voor NL-wedstrijden afmelden.

 • Om in de KP te kunnen komen moet je minimaal 1 buitenlandse wedstrijd in de 2 jaar vliegen.

 • NK toelatingseisen voor club en multi zijn vanaf nk2007 gelijk.

 • Een standaardklasse-stempel geldt ook als clubklasse-stempel (andersom niet). Een 15m en een 18m stempel zijn gelijkwaardig, mits gevlogen met flaps.

  Voor de volledige tekst zie T.S.B.P. (regels en procedures)
 • Keerpunten NL

  NK'sHierbij het keerpunten-bestand in SeeYou's .cup formaat. Dit bestand is bedoeld als standaard basis bestand. Voor wedstrijden kan eventueel extra locale punten worden toegevoegd (startpunten, Finish lijnen, ect).

  Uitgangspunt was het bestand dat voor het TULIP Tournament 1999 is gemaakt, maar let op bijna alle coordinaten zijn aangepast(!)

  Alle punten zijn nu in graden-minuten-seconden waarbij de seconden deelbaar zijn door 6. Daardoor worden mogelijke conversie fouten vermeden.

  Alle punten bestaan uit duidelijke landkenmerken zodat het aanvliegen van een keerpunt zo lang mogelijk visueel kan gebeuren. Dit nieuwe bestand bevat 146 keerpunten.

  Diverse data formaten zijn ook beschikbaar op de "Worldwide Soaring Turnpoint Exchange" website.

  Jaarverslag commissie wedstrijd en selectie (cw&s) 2005

  CW&SGedurende heel 2005 was de samenstelling van de CW&S als volgt:
  Martin Smit (Voorzitter): KP- reglement, coördinatie, beleid, KNVvL sportberaad en NOC*NSF zaken .
  Peter Batenburg (Secretaris): Extern aanspreekpunt en software.
  Theo van ’t Rood (Lid): Topsportbeleidplan, keerpunten, calamiteitenplan.
  Erik Busser (Lid): Interne secretariaatsfunctie.
  Robin van Maarschalkerweerd (Lid): NK- reglement en organisatie NK, IGC- Delegate en software.

  Klik op Lees meer

  NK 2006 en genodigden

  NK'sDe NK wordt gehouden van 8 t/m 18 mei 2006. De NK-Multi en de NK-Club zal dit jaar tegelijk op Terlet worden gehouden.

  Voor de NK-Club geldt alleen dit jaar nog een overgangsregeling voor de toelatings-eisen. Vanaf volgend jaar (dus voor nk's vanaf 2007) zullen de eisen voor de NK-Club gelijk getrokken worden met die voor de NK-Multi.

  In de genodigden lijst is aangeven waar iemand voor is uitgenodigd.

  Onjuistheden of vragen aub mailen naar CW&S