Commissie Wedstrijd & Selectie - Zweefvliegen
Geplaatst door webmaster op 02-02-2009
De CW&S heeft een adviserende functie t.o.v. het afdelingsbestuur Zweefvliegen op het gebied van wedstrijdbeleid en het deelnamebeleid aan Nationale en Internationale wedstrijden. De CW&S heeft tevens uitvoerende taken en is o.a. verantwoordelijk voor het samenstellen van: wedstrijd- en kernploegreglementen voor zowel de kernploeg als de juniorenselectie en kunstzweefselectie, rechten en plichten van de kernploegmanager, teamcaptain, kernploegtrainer, kernploegleden, juniorenmanager, algemeen coach en wedstrijdleiders. De CW&S behartigt de belangen van de wedstrijdvliegers en regelt de selectie van de Nederlandse Kernploegen, juniorenselectie en kunstzweefselectie . De CW&S beoordeelt de wedstrijdbegrotingen en ziet toe op de besteding van wedstrijdgelden.

De kernploeg wordt samengesteld om optimale resultaten te bereiken op Wereld en Europese Kampioenschappen door de, namens de KNVvL afgevaardigde, vliegers. De kernploeg bestaat uit 12 vliegers waaruit de deelnemers aan de komende WK of EK worden geselecteerd. Ieder jaar wordt in de eerste helft van september de samenstelling van kernploeg, juniorenselectie en kunstzweefselectie bepaald. Voor eind september wordt de rangorde binnen de kernploeg, juniorenselectie en kunstzweefselectie vastgelegd. Deze rangorde is bepalend voor de kandidatuur van de uiteindelijke selectie en uitzending naar WK's en EK's.

Samenstelling CW&S per 31-12-2021: